Τηλέφωνο:
2351350300
Φαξ:
2351350100

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.