Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Κοινότητας


  • «3ήμερο εκδηλώσεων για την ΨυχικήΥγεία – Τα Πολύμνεια 2002»Οργάνωση: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, Κατερίνη, Ιούνιος 2002.
  • Συνάντηση Εργασίας «Συνάντηση εκπροσώπων Φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της β΄ φάσης του προγράμματος Ψυχαργώς με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου». Διοργανώθηκε από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, Κατερίνη, Νοέμβριος 2002.
  • Επιστημονική Ημερίδα ΜΜΕ και Ψυχική Υγεία. Διοργανώθηκε από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, Κατερίνη, Απρίλιος 2003.
  • Επιστημονική Ημερίδα«3ήμερο εκδηλώσεων για την ΨυχικήΥγεία – Τα Πολύμνεια 2003». Διοργανώθηκε από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, Κατερίνη, Νοέμβριος 2003.

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.