Επιστημονικές έρευνες και μελέτες


1. Κείμενα – Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. Γ. Αγγελίδης: Σχεδιασμός υλοποίησης της β’ βάσης του προγράμματος Ψυχαργώς στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου. Ανάπτυξη δομών προστατευμένης στέγασης στην Πιερία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 79, 37-39, 2002.
 2. Γ. Αγγελίδης: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας στην Πιερία.Η κατάσταση σήμερα και οι προοπτικές για το μέλλον, με την προοπτική του μετασχηματισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Τετράδια Ψυχιατρικής, 83, 42-49, 2003.
 3. Angelidis G, Voura N, Michailidou B, Giaglis DG, Tziaferi M.: The process of closing a Greek State Psychiatric Hospital. The development of a network of community-based psychiatric facilities.Effects on the patients.Δημοσιεύθηκε στο Section: Main Articles, World Association of Psychosocial Rehabilitation (WAPR) Bulletin,16, 9-10, Nov 2005.
 4. Γ. Φ. Αγγελίδης, Μ. Τζιαφέρη-Παπαθανασίου: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου μετασχηματίζεται και παρέχει υψηλού επιπέδου ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στην Κοινότητα. Εμψύχωση – Τριμηνιαία έκδοση της Μονάδας Υποστήριξης & Παρακολούθησης «Ψυχαργώς - Β΄ Φάση», Μάρτιος 2004 & Περιοδικό «Προσέγγιση», 31, 3-7, 2004.
 5. Γ. Φ. Αγγελίδης: Η συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «Ψυχαργώς, β΄ φάση» στον μετασχηματισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Περιοδικό «Προσέγγιση», 32, 8-9, 2004.
 6. Γ. Δ. Γιαγλής, Β. Ε. Μιχαηλίδου, Γ. Φ. Αγγελίδης: Η πορεία του μετασχηματισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Ερευνητική μεθοδολογία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 90, 34-40, 2005.
 7. Γ. Γιαγλής, Γ. Αγγελίδης: Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης συμμετεχόντων σε πρόγραμμα ψυχιατρικής κατάρτισης προσωπικού. Ψυχιατρική, 19, 35-42, 2008.

2. Επιστημονικές Έρευνες που ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

Αναφορά σε επιλεγμένες Επιστημονικές Έρευνες που ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Οι Έρευνες αυτές υλοποιήθηκαν από μέλη του προσωπικού – εργαζόμενους του τέως Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, καθώς και του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, που αποτελεί την μετεξέλιξή του.

  • Θ. Αϊβαζιάν, Γ. Αγγελίδης, Κ. Τεγοπούλου-Φωτιάδου: Χρόνιοι σχιζοφρενείς στο Ψυχιατρείο και στην Κοινότητα. Δυνατότητα αποασυλοποίησης.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στην 1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση με θέμα «Αποασυλοποίηση και επαγγελματική αποκατάσταση στον ψυχιατρικό τομέα: Εμπειρίες και Προοπτικές», που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λέρος, Μάιος 1987.

  • Γ. Αγγελίδης, Θ. Αϊβαζιάν: Προβλήματα και ανάγκες της οικογένειας του ψυχικού αρρώστου. Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 13ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 1987.

  • Θ. Αϊβαζιάν, Γ. Αγγελίδης: Περιοδική διακοπή νευροληπτικών φαρμάκων σε διανοητικά καθυστερημένα άτομα.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 13ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 1987.

  • Γ. Αγγελίδης, Θ. Αϊβαζιάν:Προβλήματα και ανάγκες της οικογένειας του ψυχικού αρρώστου. Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 13ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 1987.

  • Θ. Αϊβαζιάν, Γ. Αγγελίδης: Περιοδική διακοπή νευροληπτικών φαρμάκων σε διανοητικά καθυστερημένα άτομα.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 13ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 1987.

  • Γ. Αγγελίδης, Θ. Αϊβαζιάν, Ε. Θώδη: Εκτίμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς σε ψυχιατρικούς αρρώστους. Συγκριτική μελέτη.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα, Δεκέμβριος 1987.

  • Θ. Αϊβαζιάν, Γ. Αγγελίδης: Λόγοι εκουσίων επανεισαγωγών στο Ψυχιατρείο.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα, Δεκέμβριος 1987. Δημοσίευση: Εγκέφαλος, 39, 1, 24-29, 2002.

  • Θ. Αϊβαζιάν, Γ. Αγγελίδης: Ηλικιωμένοι γονείς που φροντίζουν τα ενήλικα ψυχικά άρρωστα παιδιά τους.

Ανακοινώθηκε, σε poster, στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 1988.

  • Γ. Αγγελίδης, Θ.Αϊβαζιάν, Κ. Τεγοπούλου-Φωτιάδου: Η αποδοχή των ψυχικά αρρώστων από την Κοινότητα και Εναλλακτικοί - «Επαγγελματικοί ρόλοι».

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 1988.

  • Angelidis G., Aivazian T., Fotiadou K.: Cognitive deficits among aging schizophrenic patients.

Aνακοινώθηκε, προφορικά, στο VIII Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, WorldPsychiatricAssociation, Αθήνα, Οκτώβριος 1989.

  • Γ. Αγγελίδης, Β. Ζούμπου, Θ. Αϊβαζιάν: Πόσο είναι ενημερωμένες για το ΑΙDS γυναίκες που προσέρχονται σε εξωτερικά ψυχιατρικά ιατρεία.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Αθήνα, Μάρτιος 1991.

  • Γ. Αγγελίδης, Α. Μπαρούνη: Μονάδα Αποκατάστασης Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Τέσσαρα χρόνια λειτουργίας. Εμπειρίες, προβλήματα, προοπτικές.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Βόλος, Απρίλιος 1991.

  • Θ. Αϊβαζιάν, Β. Ζούμπου, Γ. Αγγελίδης: Θρησκευτικά ενδιαφέροντα ψυχικά διαταραγμένων ατόμων.

Ανακοινώθηκε, σε poster, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Βόλος, Απρίλιος 1991.

  • Θ. Αϊβαζιάν, Γ. Αγγελίδης: Ακούσιες εισαγωγές με εισαγγελική απόφαση.

Ανακοινώθηκε, προφορικά, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Βόλος, Απρίλιος 1991, και δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό ΄Προσέγγιση’, τεύχος 25, 2001.

  • Γ. Αγγελίδης, Ι. Ιωάννου, Σ. Τριανταφύλλου: Προγράμματα Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου.

Ανακοινώθηκε σε Διεθνή Ημερίδα με θέμα: ‘Εναλλακτικές μορφές επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες’. Διοργάνωση: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου. Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάρτιος 2001. Άρθρο με τα βασικά στοιχεία της Ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε σε ημερήσια εφημερίδα της Πιερίας (‘Ολύμπιο Βήμα’, 7 Απριλίου 2001)

  • Μ. Ελευθεριάδου, Π. Βούρα, Γ. Αγγελίδης: Η ψυχική ασθένεια των γονέων και οι επιπτώσεις της στα παιδιά.

Ανακοινώθηκε προφορικά, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Χαλκιδική, Μάιος 2002.

  • Μ. Ελευθεριάδου, Π. Βούρα, Γ. Αγγελίδης: Ψυχοκοινωνική στήριξη κακοποιημένων ατόμων.

Ανακοινώθηκε σε poster, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Χαλκιδική, Μάιος 2002.

  • Γ. Αγγελίδης: Σχεδιασμός υλοποίησης της β’ βάσης του προγράμματος Ψυχαργώς στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου. Ανάπτυξη δομών προστατευμένης στέγασης στην Πιερία.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 2ο Πανελλαδικό Συνέδριο ‘Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση σε κρίση’. Οργανώθηκε από την Ε.Ι.Ν.Α.Π., την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., την Π.Ε.Ν.Ο.ΨΥ και τα ‘Τετράδια Ψυχιατρικής’. Αθήνα, Μάιος 2002.

  • Μ. Ελευθεριάδου, Π. Βούρα, Τ. Γιαννίκη, Α. Ελευθεριάδου, Τ. Κοντοπούλου, Δ. Μπέης, Α. Παλαιογιάννη, Γ. Αγγελίδης: Η εμπειρία της παρέμβασης μιας Παιδοψυχιατρικής Ομάδας σε Γυμνάσιο.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2002.

  • Μ. Ελευθεριάδου, Π. Βούρα, Α. Παλαιογιάννη, Γ. Αγγελίδης: Η συμβολή μιας Παιδοψυχιατρικής Ομάδας στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα ή έξω από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2002.

  • Π. Βούρα, Μ. Ελευθεριάδου, Α. Ελευθεριάδου, Τ. Κοντοπούλου, Α. Παλαιογιάννη, Γ. Αγγελίδης: Το παιδί, οι νέες τεχνολογίες και η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2002.

  • Μ. Ελευθεριάδου, Α. Παλαιογιάννη, Π. Βούρα, Γ. Αγγελίδης: Ένας θάνατος στην οικογένεια: βοηθώντας τα παιδιά να τον αντιμετωπίσουν.

Ανακοινώθηκε προφορικά σε Συνέδριο με θέμα: ‘Το παιδί και η κοινωνία στη δίνη του ψυχολογικού τραύματος’ που οργανώθηκε από την Εταιρία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Αθήνα, Νοέμβριος 2002.

  • Μ. Ελευθεριάδου, Π. Βούρα, Α. Παλαιογιάννη, Γ. Αγγελίδης: Προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Λάρισα, Απρίλιος 2003

  • Μ. Ελευθεριάδου, Π. Βούρα, Α. Παλαιογιάννη, Γ. Αγγελίδης: Η σχολική τάξη μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος θεραπευτικής παρέμβασης σε μια ομάδα εφήβων; Το παράδειγμα ενός Γυμνασίου της Κατερίνης.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Λάρισα, Απρίλιος 2003

  • Μ. Ελευθεριάδου, Π. Βούρα, Α. Παλαιογιάννη, Α. Στουρνάρας, Γ. Αγγελίδης: Η αναζήτηση ταυτότητας στην εφηβεία και η προσέγγιση των ανησυχιών των εφήβων μέσω μιας βιωματικής ομάδας.

Ανακοινώθηκε προφορικά, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα, Μάιος 2003.

  • Π. Βούρα, Μ. Ελευθεριάδου, Α. Παλαιογιάννη, Γ. Αγγελίδης: Το παιδικό σχέδιο σαν μέσο διάγνωσης και θεραπευτικής προσέγγισης.

Ανακοινώθηκε σε poster σε Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο «Η συμβολή της τέχνης στις ψυχιατρικές θεραπείες», Χανιά Κρήτης, Μάιος 2003.

  • N. Voura, G. Angelidis, M. Tziaferi:. The process of transformation of the existing workshops of the Psychiatric Hospital of Petra Olympus into Social Enterprises

Ανακοινώθηκε προφορικά καιπαρουσιάστηκεπαράλληλακαισε poster στο 16th Conference of CEFEC (Confederation of European Social Firms), Αθήνα, Οκτώβριος 2003.

  • Angelidis G, Voura N, Michailidou B, Giaglis DG, Tziaferi M.: The process of closing a Greek state Psychiatric Hospital. The development of a network of community-based psychiatric facilities. Effects on the patients.

Παρουσιάστηκεσε poster στο European Conference: “Mental Health in Europe – New Challenges, New Opportunities”. Διοργάνωση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πανεπιστήμιο Deusto, Bilbao, 9-11 October 2003, Bilbao, Ισπανία

  • Μ. Ελευθεριάδου, Α. Παλαιογιάννη, Κ. Σταμπόλη, Γ.Φ. Αγγελίδης: Ομάδα γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Κως, Μάιος 2004.

  • Γ.Δ. Γιαγλής, Β.Ε. Μιχαηλίδου, Γ.Φ. Αγγελίδης: Αντίληψη συγκρούσεων και δικαιοσύνης στον εργασιακό χώρο και επίδρασή τους στην ικανοποίηση του προσωπικού ενός Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Ανακοινώθηκε προφορικά στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Κως, Μάιος 2004.

  • Voura N, Kastoris S, Antoniou G, Papageorgiou E, Petridou D, Kakanis F, Angelidis GF: The process of the setting-up of the Social Firms from the Psychiatric Hospital of Petra Olympus, Greece.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 17th CEFEC Conference, Thun, Ελβετία, Σεπτέμβριος 2004.

  • G.F. Angelidis, N. Voura: The contribution of a co-ordinator committee to the transformation of a public psychiatric hospital.

Παρουσιάστηκε σε poster στο RegionalandInternationalCongress “AdvancesinPsychiatry”, που οργανώθηκε από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρία και την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, Μάρτιος 2005.

  • Β. Michailidou, G. Giaglis, G.F. Angelidis: Deinstitutionalization and psychiatric staff’s depression levels.

Παρουσιάστηκε σε poster στο RegionalandInternationalCongress “AdvancesinPsychiatry”, που οργανώθηκε από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρία και την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, Μάρτιος 2005.

  • G. Giaglis, Β. Michailidou, G.F. Angelidis: Evaluation of the deinstitutionalization project of the Psychiatric Hospital of Petra Olympus, Greece: Research methodology.

Παρουσιάστηκε σε poster στο RegionalandInternationalCongress “AdvancesinPsychiatry”, που οργανώθηκε από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρία και την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, Μάρτιος 2005.

  • G. Giaglis, Β. Michailidou, G. Angelidis: Expectations and attitudes of a closing psychiatric hospital’s staff towards deistitutionalization and mentall illness.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 13th AEP (Association of European Psychiatrists) Congress, πουοργανώθηκεαπότην Association of European Psychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Μόναχο, Γερμανία, Απρίλιος 2005.

  • G. Giaglis, Β. Michailidou, G. Angelidis: Perceptions of conflicts and justice at work and their impact on job satisfaction of a psychiatric hospital’s staff.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 13th AEP (Association of European Psychiatrists) Congress, πουοργανώθηκεαπότην Association of European Psychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Μόναχο, Γερμανία, Απρίλιος 2005.

  • G. Giaglis, Β. Michailidou, G. Angelidis: Patients’ readiness for deinstitutionalization: Objective evaluation vs. Subjective views of staff, relatives and patients themselves.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 2nd International Congress on Brain &Behaviour, πουοργανώθηκεαπότην International Society on Brain &Behaviour, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2005.

  • Β. Michailidou, G. D. Giaglis, G. F. Angelidis: Staff’s perceived health and stress levels in a closing Psychiatric Hospital.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 14th European Congress of Psychiatry, πουοργανώθηκεαπότην Association of European Psychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Νίκαια, Γαλλία, Μάρτιος 2006.

  • G. D. Giaglis, Β. Michailidou, G. F. Angelidis: Attitudes, satisfaction and health of a public psychiatric hospital’s staff just before its closing down.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 14th European Congress of Psychiatry, πουοργανώθηκεαπότην Association of European Psychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Νίκαια, Γαλλία, Μάρτιος 2006.

  • Γ. Γιαγλής, Γ. Αγγελίδης: Ικανοποίηση προσωπικού που στελεχώνει Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης από Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης.

Παρουσιάστηκε σε poster στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ιστορία, θεωρία και πράξη». Οργανώθηκε από την Ψυχιατρική & Παιδοψυχιατρική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, την Δ.Υ.Πε. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Γ.Ν. Καβάλας και το Γ.Ν. Ξάνθης – Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 2006.

  • Γ. Φ. Αγγελίδης, Ν. Βούρα, Δ. Ξυλάς: Τέσσερα (4) χρόνια λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «Ψυχαργώς, Β΄ φάση» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Η συμβολή της στην πορεία του μετασχηματισμού του σε «Δίκτυο Ψυχιατρικών Υπηρεσιών».

Παρουσιάστηκε σε poster στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ιστορία, θεωρία και πράξη». Οργανώθηκε από την Ψυχιατρική & Παιδοψυχιατρική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, την Δ.Υ.Πε. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Γ.Ν. Καβάλας και το Γ.Ν. Ξάνθης – Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 2006.

  • Γ. Γιαγλής, Β. Μιχαηλίδου, Δ. Ξυλάς, Γ. Αγγελίδης: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού ψυχιατρικού νοσοκομείου στην κοινοτική ψυχιατρική.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, Μάιος 2006 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 17, (Παράρτημα 1), 2006, σελ. 264.

  • Γ. Γιαγλής, Β. Μιχαηλίδου, Χ. Παπαδημητρίου, Σ. Μέρμηγκας, Γ. Αγγελίδης: Κοινωνική συμπεριφορά σε αποϊδρυματοποιημένους ασθενείς.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, Μάιος 2006 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 17, (Παράρτημα 1), 2006, σελ. 265.

  • Giaglis, G.D., Zania, S., Michailidou, Β.,Voura, N. &Angelidis, G.F.: Attitudes of mental patients’ relatives towards rehabilitation.

Παρουσιάστηκεσε poster στοIXth World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) World Congress, Athens, Οκτώβριος 2006.

  • 94. Efremidou, D., Giaglis, G.D., Michailidou, Β. &Angelidis, G.F.: Community attitudes towards deinstitutionalization and mental illness in the area of Psychiatric Hospital of Petra Olympus.

Παρουσιάστηκεσε poster στοIXth World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) World Congress, Athens, Οκτώβριος 2006.

  • Angelidis, G.F., Voura, N. &Galani, I. :From the rejection to the social acceptance and inclusion. The 3-year experience of the function of a hostel in a small local community in Greece.

Παρουσιάστηκεσεσεπροφορικήανακοίνωσηκαισε poster στοIXth World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) World Congress, Athens, Οκτώβριος 2006.

  • Mantzala, E., Kiriakoulis, A., Petridou, D., Pouliopoulou, M., Voura, N. &Angelidis G.F.: Activities of the Occupational Therapy Service in the Community Mental Health Center of Katerini, Greece. The 6-year experience.

Παρουσιάστηκεσε poster στοIXth World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) World Congress, Athens, Οκτώβριος 2006.

  • Giaglis, G.D., Mantziava, K. &Angelidis, G.F.: Validation of a “satisfaction from psychiatric training” questionnaire.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 15th European Congress of Psychiatry, πουοργανώθηκεαπότην Association of European Psychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Μαδρίτη, Ισπανία, Μάρτιος 2007.

  • Michailidou, Β.,Giaglis, G.D. &Angelidis, G.F.: Medical morbidity in psychiatric (de-) institutionalized patients.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 15th European Congress of Psychiatry, πουοργανώθηκεαπότην Association of European Psychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Μαδρίτη, Ισπανία, Μάρτιος 2007.

  • Γ. Γιαγλής, K. Mαντζιαβά, Γ. Αγγελίδης: Επίδραση της αποϊδρυματοποίησης στις απόψεις του προσωπικού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου.

Παρουσιάστηκε σε poster στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Σχιζοφρένεια» Οργανώθηκε από την Ψυχιατρική & Παιδοψυχιατρική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Γ.Ν. Καβάλας. Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2007.

  • Γ. Γιαγλής, Β. Μιχαηλίδου, Γ. Αγγελίδης: Επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες των ψυχικά ασθενών από την αποϊδρυματοποίηση;

Παρουσιάστηκε σε poster στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Σχιζοφρένεια». Οργανώθηκε από την Ψυχιατρική & Παιδοψυχιατρική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Γ.Ν. Καβάλας. Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2007.

  • Giaglis, G.D., Michailidou, Β. &Angelidis, G.F.: Residential care facilities for deinstitutionalized patients: Neighbours’ attitudes.

ΠαρουσιάστηκεσεposterστοXIXth World Congress of World Association for Social Psychiatry, Πράγα, ΔημοκρατίατηςΤσεχίας, Οκτώβριος 2007.

  • G. D. Giaglis, K. Mantziava, G. F. Angelidis:Psychiatric Hospital staff’s depression indices were not influenced by deinstitutionalization, but by gender and years in work.

Παρουσιάστηκεσε poster στο3rd International Congress on Brain &Behaviour, πουοργανώθηκεαπότην International Society on Brain &Behaviour, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος – Δεκέμβριος2007.

  • Giaglis, G.D., Mantziava, K., Angelidis, G.F.: Deinstitutionalization increases conflicts but also job satisfaction of a Psychiatric Hospital's staff.

Παρουσιάστηκε σε posterστο 16thEuropeanCongressofPsychiatry, πουοργανώθηκεαπότηνAssociationofEuropeanPsychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Νίκαια, Γαλλία, Απρίλιος 2008.

  • Giaglis, G.D., Michailidou, Β.,Angelidis, G.F.: Factors influencing attitudes of deinstitutionalized patients’ neighbours.

Παρουσιάστηκεσεposterστο 16thEuropeanCongressofPsychiatry, πουοργανώθηκεαπότηνAssociationofEuropeanPsychiatrists (ΕταιρίαΕυρωπαίωνΨυχιάτρων), Νίκαια, Γαλλία, Απρίλιος 2008.

  • Αγγελίδης, Γ., Υφαντής, Θ., Αλαμάνος, Ι., Γιαγλής, Γ., Μαυρέας, Β.: Συγκριτική εκτίμηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες πελατών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κατερίνης και ενοίκων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Χερσόνησος, Κρήτη, Μάιος 2008 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 18, (Παράρτημα 1), 2008, σελ. 223.

  • Βούρα, Ν., Ξυλάς, Δ., Παπανικολάου, Κ., Μαγκλάρας, Χ., Γιαγλής, Γ., Αγγελίδης, Γ.: Αποδοχή του ψυχικά αρρώστου μέλους από την οικογένεια και οι ανάγκες που προκύπτουν.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Χερσόνησος, Κρήτη, Μάιος 2008 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 18, (Παράρτημα 1), 2008, σελ. 224.

  • Ξυλάς, Δ., Μάνου, Ι., Γεραρίδου, Α., Ντακαρέλα, Ε., Βούρα, Ν., Σαμακουρή, Μ., Αγγελίδης, Γ., Λειβαδίτης, Μ.: Στάθμιση της M.I.N.I.-PLUS (MiniInternationalNeuropsychiatricInterview) σε Ελληνικό πληθυσμό: Προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Χερσόνησος, Κρήτη, Μάιος 2008 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 18, (Παράρτημα 1), 2008, σελ. 228.

  • Γιαγλής, Γ.Δ., Μαντζιαβά, Κ., Αγγελίδης, Γ.Φ.: Επίδραση της αποϊδρυματοποίησης στις εργασιακές αντιλήψεις του προσωπικού ψυχιατρικού Νοσοκομείου: Μια διαχρονική έρευνα.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Χερσόνησος, Κρήτη, Μάιος 2008.

  • Αγγελίδης, Γ., Βούρα, Ν., Ξυλάς, Δ., Τσαρούχα, Μ., Δημητριάδης, Κ.: Πλεονεκτήματα λειτουργίας Αυτόνομου Δικτύου Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, συγκριτικά με την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Υπηρεσιών ενταγμένων σε Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Χερσόνησος, Κρήτη, Μάιος 2008 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 18, (Παράρτημα 1), 2008, σελ. 293.

  • Γιαγλής, Γ., Εφραιμίδου, Ν., Μιχαηλίδου, Β., Αγγελίδης, Γ.Φ.: Στάση της Κοινότητας στην περιοχή ευθύνης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου απέναντι στην αποϊδρυματοποίηση και την ψυχική ασθένεια.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Χερσόνησος, Κρήτη, Μάιος 2008 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 18, (Παράρτημα 1), 2008, σελ. 298.

  • Μιχαηλίδου, Β., Γιαγλής, Γ., Αγγελίδης, Γ.Φ.: Σωματικά νοσήματα σε ψυχιατρικούς ασθενείς μετά την αποϊδρυματοποίηση.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Χερσόνησος, Κρήτη, Μάιος 2008 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, 18, (Παράρτημα 1), 2008, σελ. 322.

  • Giaglis, G.D., Michailidou, Β.,Angelidis, G.F.: Rehab: A cross-validation study.

Παρουσιάστηκε σε poster στο XIV World Congress of Psychiatry, Πράγα, ΔημοκρατίατηςΤσεχίας, Σεπτέμβριος 2008, καιδημοσιεύθηκεστοντόμοτωνπρακτικώντουΣυνεδρίου (JournalofCzechandSlovak Psychiatry, Suppl 2, Vol 104, p 881, 2008).

  • Voura, N., Xilas, D., Papanikolaou, K., Angelidis, G.F.: Family acceptance of its mentally ill member and needs that arise.

Παρουσιάστηκεσεposterστο XIV World Congress of Psychiatry, Πράγα, ΔημοκρατίατηςΤσεχίας, Σεπτέμβριος 2008, καιδημοσιεύθηκεστοντόμοτωνπρακτικώντουΣυνεδρίου (JournalofCzechandSlovak Psychiatry, Suppl 2, Vol 104, p 1071, 2008).

  • Giaglis, G.D., Mantziava, K., Angelidis, G.F.: Impact of a psychiatric hospital’s transformation on staff’s perceived health and stress levels.

Παρουσιάστηκε σε poster στο XIV World Congress of Psychiatry, Πράγα, ΔημοκρατίατηςΤσεχίας, Σεπτέμβριος 2008, καιδημοσιεύθηκεστοντόμοτωνπρακτικώντουΣυνεδρίου (JournalofCzechandSlovak Psychiatry, Suppl 2, Vol 104, p 1072, 2008).

  • Giaglis, G.D., Michailidou, Β.,Angelidis, G.F.: Deinstitutionalization’s impact on chronic psychiatric patients functioning: A study using Hall and Baker’s Rehab Rating Scale.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 17th European Congress of Psychiatry (ECP), Λισαβόνα, Πορτογαλία, Ιανουάριος 2009, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom, στοEuropean Psychiatry, theJournalof the European Psychiatric Association.

  • Παπανικολάου, Κ., Βούρα, Ν., Μαργαρίτης, Α., Κουβαβάς, Σ., Κηρυττόπουλος, Α., Ξυλάς, Δ., Αγγελίδης, Γ.Φ.: Στάσεις των ειδικευόμενων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης απέναντι στην ψυχική ασθένεια.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο «Επίκαιρες εξελίξεις & αντιπαραθέσεις στην κλινική ψυχιατρική», Πανελλήνια Εταιρία Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου, Κέρκυρα, Απρίλιος – Μάιος 2009 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, σελ. 38.

  • Βούρα, Ν., Παπανικολάου, Κ., Ζώβληκα, Ε., Κηρυττόπουλος, Α., Καλαβάς, Ι., Αγγελίδης, Γ.Φ.: Σύγκριση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης μεταξύ του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Κλινικής Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου και της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο «Επίκαιρες εξελίξεις & αντιπαραθέσεις στην κλινική ψυχιατρική», Πανελλήνια Εταιρία Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου, Κέρκυρα, Απρίλιος – Μάιος 2009 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, σελ. 39.

  • Βούρα, Ν., Ρομποτή, Π., Παλαιογιάννη, Α., Παπανικολάου, Κ., Αγγελίδης, Γ.Φ.: Αιτήματα του εισαγγελέα ανηλίκων προς το Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κατερίνης (1/1/08-31/12/08).

Παρουσιάστηκε σε αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο που οργανώθηκε από την Παιδοψυχιατρική Εταιρία Ελλάδος, Αθήνα, Μάιος 2009 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών – Περιλήψεων, σελ. 162.

  • Papanikolaou, K., Voura, N., Kouvavas, S., Kapetanopoulos, A., Kirittopoulos, A., Angelidis, G.: Acomparison of characteristics of new patients admitted to the Psychiatric Hospital of Petra Olympus Acute Ward, during two different time periods.

Παρουσιάστηκε σε προφορική ανακοίνωσηστο “2009 WorldCongressof the World Federation for Mental Health”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009 καιδημοσιεύθηκεστο Abstracts Issue, Psychiatriki, 20, (Supplement 1), 2009, p. 74.

  • Papanikolaou, K., Voura, N., Katoglou, C., Angelidis, G.: The impact of the Buprenorphine Administration Unit (OKANA) to the number of admittances of opiod-depended patients to the Acute Ward of to the Psychiatric Hospital of Petra Olympus, Katerini, Greece.

Παρουσιάστηκε σε poster στο“2009 World Congress of theWorldFederationforMentalHealth”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009καιδημοσιεύθηκεστο Abstracts Issue, Psychiatriki, 20, (Supplement 1), 2009, p. 206.

  • Papanikolaou, K., Voura, N., Margaritis, A., Angelidis, G.F.: Compulsory admissions in the Acute Ward of the Psychiatric Hospital of Petra Olympus. Can they be prevented and how?

Παρουσιάστηκε σε poster στο“2nd Eastern European Psychiatric Congress of the Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans”. ΟργανώθηκεαπότηνPsychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans, co-sponsored by the World Psychiatric Association, Moscow, Ρωσία, Οκτώβριος 2009 καιδημοσιεύθηκεστοAbstractsBook, p. 88.

  • Ν. Βούρα, Κ. Παπανικολάου, Ε. Ζώβληκα, Γ. Αγγελίδης: Συμπτώματα κατάθλιψης και BurnoutSyndrome (Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης) στο Νοσηλευτικό Προσωπικό της Κλινικής Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, Κατερίνη.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 1οΠανθρακικό Νοσηλευτικό Συνέδριο που οργανώθηκε από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ), Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 2009.

  • K. Papanikolaou, N. Voura, M. Gerodimou, M. Grammatikopoulou, A. Margaritis, E. Markaki,E. Koufou, G. F. Angelidis: Attitudes of police officers of Katerini towards mental illness.

Παρουσιάστηκεσε poster στο 4th International Congress on Brain & Behaviour, πουοργανώθηκεαπότην International Society on Brain & Behaviour, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2009 καιδημοσιεύθηκεστο Final Abstracts, p. 172.

  • Κ. Παπανικολάου, Ν. Βούρα, Α. Μαργαρίτης, Γ. Φ. Αγγελίδης: Ακούσιες νοσηλείες ηλικιωμένων ασθενών στην Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Μπορούν να αποφευχθούν με κάποιο τρόπο;

Παρουσιάστηκε σε poster στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής που οργανώθηκε από την Ελληνική Γεροντολογική & Γηριατρική Εταιρία, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 και δημοσιεύθηκε στο Τελικό Πρόγραμμα – Περιλήψεων Εργασιών, σελ. 62.

  • N. Voura, K. Papanikolaou, G. F. Angelidis: Rorschach profile of alcohol-depended patients of the Acute Ward, psychiatric Hospital of Petra Olympus, Katerini, Greece.

Παρουσιάστηκεσεposterστο 18th European Congress of Psychiatry (ECP), Μόναχο, Γερμανία, Φεβρουάριος / Μάρτιος 2010, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom, στοEuropean Psychiatry, theJournalof the European Psychiatric Association.

  • 147. P. Tsitsi, P. Roboti, N. Voura, K. Papanikolaou, M. Gerodimou, G. F. Angelidis: Selective Mutism: Comparing case reports of two 6-year-old children.

Παρουσιάστηκεσεposterστο 18th European Congress of Psychiatry (ECP), Μόναχο, Γερμανία, Φεβρουάριος / Μάρτιος 2010, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom, στοEuropean Psychiatry, theJournalof the European Psychiatric Association.

  • Παπανικολάου Κ., Βούρα Ν., Μαργαρίτης Α., Παπαστέργιος Χ., Αγγελίδης Γ. Φ.: Χαρακτηριστικά ασθενών με εξάρτηση από ηρωίνη που νοσηλεύτηκαν σε Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 2οΜονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής «Εξαρτήσεις, Συννοσηρότητα, Πρόληψη και Θεραπεία» που οργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010 και δημοσιεύθηκε στο Τελικό Πρόγραμμα / Πρακτικά, Ψυχιατρική, 20 (4), 2009, σελ. 51.

  • Παπανικολάου Κ., Βούρα Ν., Τσιτσή Π., Παπαγεωργίου Ε., Ντάβου Μ., Αγγελίδης Γ. Φ.: Χαρακτηριστικά ασθενών με εξάρτηση από αλκοόλ που νοσηλεύτηκαν σε Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 2οΜονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής «Εξαρτήσεις, Συννοσηρότητα, Πρόληψη και Θεραπεία» που οργανώθηκε από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010 και δημοσιεύθηκε στο Τελικό Πρόγραμμα / Πρακτικά, Ψυχιατρική, 20 (4), 2009, σελ. 52.

  • Κ. Παπανικολάου, Ν. Βούρα, Ε. Ζώβληκα, Ο. Πιτσιάβα, Γ. Φ. Αγγελίδης: Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη νοσηλεία ατόμων τρίτης ηλικίας σε Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 3ο Πανελλήνιο & 2ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, Ιωάννινα, Απρίλιος / Μάιος 2010.

  • Ν. Βούρα, Κ. Παπανικολάου, Ο. Πιτσιάβα, Ε. Πιπερίδου, Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Φ. Αγγελίδης: Αντιμετώπιση επιθετικότητας νοσηλευομένων ασθενών σε Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 3ο Πανελλήνιο & 2ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, Ιωάννινα, Απρίλιος / Μάιος 2010.

  • Papanikolaou K., Voura N., Stigga M., Angelidis G. F.: Attitudes of residents of Katerini General Hospital towards mental illness.

ΠαρουσιάστηκεσεposterσεInternational Meeting on Psychiatric Disorders: “The 4 Seasons of Psychiatry”, Dubrovnic, Croatia, Απρίλιος / Μάιος 2010.

  • Ν. Βούρα, Κ. Παπανικολάου, Μ. Στίγγα, Ε. Ζώβληκα, Μ. Καραδημήτρη, Γ. Φ. Αγγελίδης: Απόψεις ασθενών που νοσηλεύονται σε Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών για την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ), Σιθωνία Χαλκιδικής, Μάιος 2010 και δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών, σελ. 193.

  • Μαργαρίτης Α., Παπανικολάου Κ., Βούρα Ν., Αγγελίδης Γ. Φ.: Επίδραση της ψυχικής διαταραχής στο έργο συνθετών κλασσικής μουσικής.Ψυχική διαταραχή και καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Παρουσίαση δυο ζωγράφων / ασθενών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο «Τέχνη & Ψυχιατρική», που οργανώθηκε στα Χανιά, Κρήτη, Μάιος 2010 και δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών, σελ. 30.

  • Ν. Βούρα, Κ. Παπανικολάου, Γ. Φ.Αγγελίδης: Από την απόρριψη στην κοινωνική ενσωμάτωση. Η επτάχρονη εμπειρία ξενώνα στην Πιερία.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που οργανώθηκε από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών, Κυλλήνη Ηλείας, Ιούνιος 2010.

  • M. Stinga, C. Papastergios, K. Papanikolaou, E. Papageorgiou, M. Ntavou, N. Voura, G. F. Angelidis: Aggression on a psychiatric acute ward: predictors and clinical assessments.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 23rd ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) Congress, Amsterdam, The Netherlands, 28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2010 καιδημοσιεύθηκε: Citation: European Neuropsychopharmacology. The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology. Volume 20, Supplement 3, page S326.

  • Στ. Παρασκευαϊδου, Ι. Καραθάνα, Γ.Φ. Αγγελίδης: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου: Χθες, Σήμερα, Αύριο…

Παρουσιάστηκε προφορικά, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας, που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Management Υπηρεσιών Υγείας, Σκαφιδιά Ηλείας, Οκτώβριος 2010.

  • M. Stinga, E. Papageorgiou, K. Papanikolaou, C. Papastergios, M. Ntavou, N. Voura, G. F. Angelidis: Aggression Behavior among Psychiatric Community Domain Residents.

Παρουσιάστηκεσεposterστο 20th World Congress on Social Psychiatry, Marrakech, Morroco, 23 – 27 October 2010 καιδημοσιεύθηκεστο Abstract book, page 244.

  • K. Papanikolaou, N. Voura, M. Stinga, C. Papastergios, E. Papageorgiou, M. Ntavou, G. F. Angelidis: Patients Satisfaction from the Acute Psychiatric Ward Nursing Staff.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20th World Congress on Social Psychiatry, Marrakech, Morroco, 23 – 27 October 2010 καιδημοσιεύθηκεστο Abstract book, page 270.

  • M. Stinga, M. Ntavou, K. Papanikolaou, E. Papageorgiou, C. Papastergios, E. Yfanti, N. Voura, G. F. Angelidis: Integration of Community Mental Health Services & Effects of Compulsory Admissions and Hospitalization.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 20th World Congress on Social Psychiatry, Marrakech, Morroco, 23 – 27 October 2010 καιδημοσιεύθηκεστο Abstract book, page 272.

  • N. Voura, K. Papanikolaou, E. Papageorgiou, Τh. Ioannou, Ε. Μοti, M. Stinga, G. F. Angelidis: Comorbidity of depression in alcohol-depended inpatients in the Acute Ward of the Psychiatric Hospital of Petra Olympus.

Παρουσιάστηκε σε poster στο: The Fourth Dual Congress on: “Psychiatry and the Neurosciences” (3rd European Congress of International Neuropsychiatric Association & 4th Mediterranean Congress of Societies of Biological Psychiatry), Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010 καιδημοσιεύθηκεστο Book of Abstracts, page 95.

  • Βούρα Ν., Παπανικολάου Κ., Κουκουλάς Γ., Δαραή Ν., Ρομποτή Π., Ιωάννου Θ., Παπαγεωργίου Ε., Παρασκευοπούλου Β., Μουρατίδης Α., Αγγελίδης Γ.Φ.: Διαδικασία πένθους σε ενήλικες και παιδιά.

   Παρουσιάστηκε σε poster στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο, που οργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου (Π.Ε.ΨΥ.ΓΕ.Ν.), Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2011 και δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών, σελ. 38.

  • Κουκουλάς Γ., Βούρα Ν., Παπανικολάου Κ., Ρομποτή Π., Δαραή Ν., Παρασκευοπούλου Β., Παπαγεωργίου Ε., Ιωάννου Θ., Μουρατίδης Α., Αγγελίδης Γ.Φ.: Ψυχωτικός έφηβος. Παρουσίαση περιστατικού.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο, που οργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου (Π.Ε.ΨΥ.ΓΕ.Ν.), Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2011 και δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών, σελ. 41.

  • Stinga M., Moti E., Papageorgiou E., Ioannou T., Paraskevopoulou V., Papanikolaou K., Voura N., Angelidis G.F.: Quality of life of patients residing in psychiatric long-term care community settings.

Παρουσιάστηκεσεposterστο 19th European Congress of Psychiatry (ECP), Bιέννη, Αυστρία, Μάρτιος 2011, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom, στο European Psychiatry, theJournalof the European Psychiatric Association.

  • K. Papanikolaou, N. Voura, G. Koukoulas, N. Darai, P. Roboti, M. Stinga, G.F. Angelidis: The impact of a tragic accident on mental health professionals.

Παρουσιάστηκεσεposterστο 19th European Congress of Psychiatry (ECP), Bιέννη, Αυστρία, Μάρτιος 2011, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom, στοEuropean Psychiatry, theJournalof the European Psychiatric Association.

  • N. Darai, N. Voura, K. Papanikolaou, G. Koukoulas, G.F. Angelidis: Are Greeks SAD?

Παρουσιάστηκεσεposterστο 19th European Congress of Psychiatry (ECP), Bιέννη, Αυστρία, Μάρτιος 2011, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom, στοEuropean Psychiatry, theJournalof the European Psychiatric Association.

  • Βούρα Ν., Παπανικολάου Κ., Γιανγκιτσέρης Μ., Στίγγα Μ., Πιτσιάβα Ο., Ιωάννου Θ., Μουρατίδης Α., Αγγελίδης Γ.Φ.: Διερεύνηση ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει το νοσηλευτικό προσωπικό σε Κλινική Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, Μάιος 2011 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, (Παράρτημα 1), Μάιος 2011, σελ. 264.

  • Βούρα Ν., Ρομποτή Π., Παλαιογιάννη Α., Παρασκευοπούλου Β., Στίγγα Μ., Αγγελίδης Γ.Φ.: Η επίδραση τραγικού γεγονότος στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Παρουσιάστηκε σε poster στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, Αθήνα, Μάιος 2011 και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών, Ψυχιατρική, (Παράρτημα 1), Μάιος 2011, σελ. 264.

  • M. Stinga, T. Ioannou, C. Papastergios, M. Ntavou, E. Papageorgiou, E. Yfanti, E. Moti, K. Papanikolaou, N. Voura, D. Papadimitriou, G.F. Angelidis: What about voluntary admissions in an acute ward?

Παρουσιάστηκε σε posterστο 15h World Congress of Psychiatry, Buenos Aires, Αργεντινή, Σεπτέμβριος 2011, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom.

  • M. Stinga, V. Paraskevopoulou, T. Ioannou, E. Moti, E. Papageorgiou, P. Tsitsi, K. Papanikolaou, N. Voura, M. Karadimitri, G.F. Angelidis: Antipsychotic polypharmacy in an acute psychiatric setting

Παρουσιάστηκε σε poster στο 15h World Congress of Psychiatry, Buenos Aires, Αργεντινή, Σεπτέμβριος 2011, καιδημοσιεύθηκε, ηλεκτρονικά, σεAbstracts on CD-Rom.

  • N. Voura, P. Roboti, A. Palaiogianni, G. Koukoulas, N. Darai, G.F. Angelidis: Informative Seminar to preschool teachers.

Παρουσιάστηκε σε poster στο International Conference on Education and Educational Psychology, Kωνσταντινούπολη, Τουρκία, Οκτώβριος 2011.

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.