3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Γ.Ν  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ  ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ ΓΝΚ   ( ΑΔΑ  :  6P8Ξ465ΦΥO-ΗΑ5)

Πρακτικό κατάρτισης προσωρινών αποτελεσμάτων για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας
του Γ.Ν. Κατερίνης – Ψ.Τ. ΓΝΚ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 16195/14-9-2018 Επαναπροκήρυξη.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σελίδα 1 από 2

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.