Τελική πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας 65 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατόπιν τριών παραιτήσεων επιτυχόντων στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Γ.Ν. Κατερίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ

Ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο

Δεν αναγράφονται τα ονόματα λόγω του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων

3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Γ.Ν  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ  ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ ΓΝΚ   ( ΑΔΑ  :  6P8Ξ465ΦΥO-ΗΑ5)

Σελίδα 1 από 3

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.