Πρακτικό των Οριστικών πινάκων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού Καθαριότητας του Γ.Ν Κατερίνης-Ψ.Τ ΓΝΚ σύμφωνα με την αρ. πρ. 430/8-1-2018 Επαναπροκήρυξη.

Σελίδα 2 από 2

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.