ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Γ.Ν.Κ.

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου στεγάζονται στην δυτική πτέρυγα του νοσοκομείου και έχουν δική τους πύλη εισόδου και parking

 Τα ιατρεία και τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας ιατροδιαγνωστικά μηχανήματα.

Σκοπός των ιατρείων είναι η πρόληψη, τακτική εξέταση και επανεξέταση ασθενών, τακτικές εισαγωγές ασθενών στα τμήματα . Επίσης γίνεται ο εμβολιασμός των ανηλίκων και ενηλίκων πολιτών, από τις Επισκέπτριες Υγείας(εντός του νοσοκομείου) καθώς και όλη η διαδικασία για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΤΕΙ)

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΙ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Δευτέρα & Παρασκευή

Πρόληψη και παρακολούθηση ασθενών.

Σ. Μουταφίδου

Δ. Κουγιουμτζόγλου

Η. Τσανικίδης

τηλ.2351350240

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Τρίτη-Πέμπτη-

     Παρασκευή

Δ. Μανωλακάκη

Ν. Γκιάτας

Μ. Χανδόλιας

Κογκόπουλος

Σ. Ιωσηφίδου

τηλ.2351350229

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΙΚΡΟ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Τρίτη & Πέμπτη

Πραγματοποιούνται προγραμματισμένες μικροεπεμβάσεις στο χώρο του χειρουργείου μικροεπεμβάσεων τωντακτικων ιατρειων.

τηλ.2351350229

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα-Τέταρτη- Παρασκευή

.

Γ .Σπυρομήτρος

Ι. Νερολαδακης

Ι. Μποστανίτης

Γ. Δημητριάδης

τηλ.2351350242

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Καθημερινά

------------------

Τρίτη & Πέμπτη

----------------

Δευτέρα –Τέταρτη - Παρασκευή

Τοποθέτηση Holter-ρυθμού.

Εισαγωγές για διοισοφάγειο-holter ρυθμού & holter πίεσης.

------------------------

Προγραμματισμένο echo –test.

---------------------Stress-echo σε ασθενείς που κρίνεται ότι η εξέταση   πρέπει να γίνει σε σύντομο διάστημα

τηλ.2351350243

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα & Τέταρτη

Θ. Γκοράνης

Β. Χαραλαμπίδης

τηλ.2351350251

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-

ΕΝΔΟ-

ΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Τρίτη - Πέμπτη

Παρασκευή

Κυστεοσκοπήσεις

Ουροροομετρίες

Τοποθέτηση Pig-tail

τηλ.2351350383

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Τέταρτη

Π.Πανούσης

2351350131

ΔΕΡΜΑ-

ΤΟΛΟΓΙΚΟ

Καθημερινά

Α. Βουλτσίδου

τηλ.2351350232

ΩΡΛ

Τρίτη & Πέμπτη

Εξέταση ασθενών-Τυμπανογράμματα-

Ακουογράμματα.

Ε. Γιαννούλης

τηλ.2351350220 &

         2351350221

ΩΡΛ

ΜΙΚΡΟ-

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή

τηλ.2351350220&

       2351350221

ΟΦΘΑΛΜΟ-

ΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη & Πέμπτη

Δ. Κοτούλας

Α. Καλισώρα

τηλ.23513502238

ΟΦΘΑΛΜΟ-

ΛΟΓΙΚΟ

Καθημερινά

Οπτικά πεδία

Yag Laser

τηλ.23513502238

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Τρίτη-Πέμπτη

Παρασκευή

.

τηλ.23513502236

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ

Τρίτη & Πέμπτη

.

Δ. Μανωλακάκη. Ν. Γκιάτας

τηλ.2351350217

ΔΙΑΒΗΤΟ-

ΛΟΓΙΚΟ

Τετάρτη & Πέμπτη

Η. Τσανικιδης

τηλ.2351350251

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα & Πέμπτη

.

Μ. Κατσαμάγκα

τηλ.2351350216

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή

.

Μ. Μαλλιάρα

Κ. Τριανταφύλλου

τηλ.2351350253

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Τρίτη

Α. Σαρίδης

Γ. Μπινιάρης

Γ. Γιοβαννίδης

τηλ.23513502

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

.

Μ. Παπαδοπούλου

Δ.Μπαρτζούδης

τηλ.2351350253

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ (1ος

Όροφος)

Καθημερινά

Παρακολούθηση εμβολιασμός.

Κ. Ακτσελή

τηλ.2351350282

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-

ΓΥΝΑΙΚΟ

ΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη

Προληπτικός- Τακτικός έλεγχος.

Pap Test

Κ.   Λουσιόπουλος

Θ. Καπετανάκης

τηλ.2351350245&

         2351350246

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΠΟ-

ΣΚΟΠΙΣΕΩΝ

Πέμπτη

Προληπτικός έλεγχος και διερεύνηση.

Θ. Καπετανάκης

τηλ.2351350245&

         2351350246

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΣΜΟΣ

Δευτέρα & Τέταρτη

Θ. Καπετανάκης

Δευτέρα & Τέταρτη              

         2351350246

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΥΓΕΙΑΣ -ΕΜΒΟΛΙΑ

Πραγματοποιείται εμβολιασμός ενηλίκων

Επισκέπτριες Υγείας

 

τηλ.2351350231

 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελείται από:

α) Προϊσταμένη ΤΕ: Παπαδοπούλου Ευμορφία, Τηλ. 2351350224, 2351352703

β) Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΕ: Γούλα Σοφία

γ) ΤΕ Νοσηλεύτριες-τες: Δύο

δ) ΔΕ Β. Νοσηλεύτριες-τες: Έντεκα

ε) ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας: δύο

Για να αποφύγετε άσκοπες χρεώσεις παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το ΑΜΚΑ ή το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο θεωρημένο από τον ασφαλιστικό σας φορέα η όποιο άλλο έγγραφο θεωρείται απαραίτητο (πχ απόφαση Υγ. Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας)

  • Για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας απαιτείται ραντεβού.
  • Τα τηλεφωνικά ραντεβού όλων των ιατρείων του Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων κλείνονται στα τηλέφωνα: 2351350234 & 2351350235.
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κλείσετε απογευματινό ραντεβού, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2351350215

                                                    

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.